hệ thống quản lý các chuyên gia

khoa học và công nghệ


liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thừa thiên huế

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  27  Chuyên gia - 17 Nam 10 Nữ

  0  Giáo sư - 1 Phó giao sư

  6  Tiến sĩ - 7 Thạc sĩ

  0  Bác sĩ - 0 Dược sĩ

  2  Kỹ sư - 10 Cữ nhân

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  8  Khoa học Tự nhiên

  8  Khoa học KT & CN

  9  Khoa học Xã hội

  2  Khoa học Nông nghiệp© copyright 2014 - 2019  ||  QL-Online Version 2.0