hệ thống quản lý các chuyên gia

khoa học và công nghệ


liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thừa thiên huế

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  60  Chuyên gia - 42 Nam 18 Nữ

  0  Giáo sư - 5 Phó giao sư

  20  Tiến sĩ - 25 Thạc sĩ

  2  Bác sĩ - 0 Dược sĩ

  7  Kỹ sư - 6 Cữ nhân

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  12  Khoa học Tự nhiên

  18  Khoa học KT & CN

  2  Khoa học Y dược

  12  Khoa học Xã hội

  16  Khoa học Nông nghiệp© copyright 2014 - 2018  ||  QL-Online Version 2.0