hệ thống quản lý các chuyên gia

khoa học và công nghệ


liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thừa thiên huế

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  83  Chuyên gia - 56 Nam 27 Nữ

  0  Giáo sư - 7 Phó giao sư

  28  Tiến sĩ - 30 Thạc sĩ

  2  Bác sĩ - 0 Dược sĩ

  7  Kỹ sư - 14 Cữ nhân

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  19  Khoa học Tự nhiên

  24  Khoa học KT & CN

  2  Khoa học Y dược

  21  Khoa học Xã hội

  17  Khoa học Nông nghiệp© copyright 2014 - 2017  ||  QL-Online Version 2.0