hệ thống quản lý các chuyên gia

khoa học và công nghệ


liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thừa thiên huế

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  68  Chuyên gia - 45 Nam 23 Nữ

  0  Giáo sư - 6 Phó giao sư

  25  Tiến sĩ - 24 Thạc sĩ

  2  Bác sĩ - 0 Dược sĩ

  7  Kỹ sư - 9 Cữ nhân

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  13  Khoa học Tự nhiên

  19  Khoa học KT & CN

  1  Khoa học Y dược

  18  Khoa học Xã hội

  17  Khoa học Nông nghiệp© copyright 2014 - 2018  ||  QL-Online Version 2.0