Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh TTH lần thứ 3 năm 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LẦN THỨ 3 NĂM 2010
 
Kính gửi:                                        BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
 
Tên tôi là:……………………………………....……nam, nữ……………Dân tộc………………......
Ngày,tháng,năm sinh:.............................................................................................................................
Hiện đang học tập (làm việc) tại:……...…………………………………………………….………...
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….....................................................
Họ và tên bố:...................................... Nghề nghiệp:..............................................................................
Họ và tên mẹ:......................................Nghề nghiệp:..............................................................................
(Nếu không có bố, mẹ thì ghi người đỡ đầu)
Điện thoại:……………………...Fax:……………………….E-mail:……………………………….....
Là tác giả của công trình:……………………………………...............................................................
………………………………………………………………………........................................................
Danh sách đồng tác giả:

 

Số TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Lớp, trường
Nơi ở
%
đóng góp
Ký tên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lĩnh vực dự thi:
. Đồ dùng dành cho học tập [ ]                                     . Phần mềm tin học [ ]  
. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí [ ]          . Các dụng cụ sinh hoạt gia đình [ ]
.Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ]
Hồ sơ gồm có:
. Mô hình [ ]                                                                       . Tài liệu thuyết minh [ ]
. Ảnh tác giả [ ] (Mỗi tác giả gửi kèm 2 ảnh 4,0cm x 6,0 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)
. Giấy khai sinh [ ] (Gửi bản photocopy)                      . Các loại khác [ ]
 
Tôi xin được tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2009 - 2010. Tôi xin cam đoan công trình này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự. 

Xin trân trọng cảm ơn.
 

 

Ghi chú:
Hồ sơ dự thi yêu cầu gửi về địa chỉ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, Huế
ĐT: 3845091    
Ngày      tháng     năm 2010
 Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người cập nhật:
Các bài viết khác:
 

Tin nhanh

 • Mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - năm 2014

  Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh  tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - năm 2014. Các công trình dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

  2. Cơ khí và tự động hóa.

  3. Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống.

  4. Công nghệ vật liệu.

  5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

  7. Khoa học xã hội và nhân văn.

  Hồ sơ lập thành 04 bộ gồm có: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của ban tổ chức; Bản mô tả tóm tắt công trình; Bản toàn văn công trình; Các tài liệu khác. Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu công trình.

  Nơi nộp hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06, Phan Bội Châu, Huế - ĐT: 054.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 -  Email: banthongtinlhhhue@gmail.com - Website: husta.org. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết Website

Lượt truy cập: 2048454
Đang trực tuyến: 47