Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh TTH lần thứ 3 năm 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LẦN THỨ 3 NĂM 2010
 
Kính gửi:                                        BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
 
Tên tôi là:……………………………………....……nam, nữ……………Dân tộc………………......
Ngày,tháng,năm sinh:.............................................................................................................................
Hiện đang học tập (làm việc) tại:……...…………………………………………………….………...
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….....................................................
Họ và tên bố:...................................... Nghề nghiệp:..............................................................................
Họ và tên mẹ:......................................Nghề nghiệp:..............................................................................
(Nếu không có bố, mẹ thì ghi người đỡ đầu)
Điện thoại:……………………...Fax:……………………….E-mail:……………………………….....
Là tác giả của công trình:……………………………………...............................................................
………………………………………………………………………........................................................
Danh sách đồng tác giả:

 

Số TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Lớp, trường
Nơi ở
%
đóng góp
Ký tên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lĩnh vực dự thi:
. Đồ dùng dành cho học tập [ ]                                     . Phần mềm tin học [ ]  
. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí [ ]          . Các dụng cụ sinh hoạt gia đình [ ]
.Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ]
Hồ sơ gồm có:
. Mô hình [ ]                                                                       . Tài liệu thuyết minh [ ]
. Ảnh tác giả [ ] (Mỗi tác giả gửi kèm 2 ảnh 4,0cm x 6,0 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)
. Giấy khai sinh [ ] (Gửi bản photocopy)                      . Các loại khác [ ]
 
Tôi xin được tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2009 - 2010. Tôi xin cam đoan công trình này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự. 

Xin trân trọng cảm ơn.
 

 

Ghi chú:
Hồ sơ dự thi yêu cầu gửi về địa chỉ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, Huế
ĐT: 3845091    
Ngày      tháng     năm 2010
 Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người cập nhật:
Các bài viết khác:
 

Tin nhanh

 • Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016

  Trân trọng mời các em từ 6 đến 19 tuổi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016.

  Lĩnh vực dự thi sau:

  1. Đồ dùng dành cho học tập;

  2. Phần mềm tin học;

  3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

  4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

  5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

  Hồ sơ gồm có:

  1. Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu) ;

  2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng;

  3. Bản thuyết minh (4 bộ);

  5. Bản tóm tắt (4 bộ và gửi kèm fite mềm);

  6. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh: 4 x 6 ghi rõ họ tên ở mặt sau; 

  7. Bản photo giấy khai sinh của người dự thi.

  Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

  Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

  Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

  Điện thoại: 0543845091 – Fax: 0543845091

  Email: banthongtinlhhhue@gmail.com           Website: www.husta.org

   

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 2411734
Đang trực tuyến: 38